simple past tense and past participle of please

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of please
İngilizce - Türkçe

simple past tense and past participle of please teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

pleased
memnun

Babamın bana verdiği bu saatten memnunum. - I am pleased with this watch my father gave me.

Bu ayakkabılardan memnunum. - I'm pleased with these shoes.

pleased
{f} memnun et

Seni memnun ettim, değil mi? - I pleased you, right?

Prenses bakır kale'den çıktı ve Kraliçe oldu; ve bu onu çok memnun etti. - The Princess came out of the copper castle, and became Queen; and that pleased her very much.

pleased
iste/memnun et
pleased
hazzetmek
pleased
hoşnut olmak
simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
pleased
{s} keyifli

Tom çok keyifli olacak. - Tom will be so pleased.

Tom keyifli görünmüyordu. - Tom didn't look pleased.

pleased
hoşnut

Ben senin hoşnut olacağını düşündüm. - I thought you'd be pleased.

Ben senin hoşnut olmandan memnunum. - I'm glad you're pleased.

simple past tense
-di'li geçmiş zaman
İngilizce - İngilizce
pleased
simple past tense and past participle of please