hoşnut

listen to the pronunciation of hoşnut
Türkçe - İngilizce
contented
content

She is not quite content. - O, tamamen hoşnut değil.

You look very content. - Çok hoşnut görünüyorsun.

pleased

I'm glad you're pleased. - Ben senin hoşnut olmandan memnunum.

I thought you'd be pleased. - Ben senin hoşnut olacağını düşündüm.

satisfied

I'm not satisfied with the structure of this sentence. - Bu cümlenin yapısından hoşnut değilim.

We must keep the customers satisfied. - Müşterileri hoşnut tutmalıyız.

rejoiced at
delighted

She was much delighted at my gift. - O hediyemden çok hoşnut oldu.

I've always been delighted with the chinese culture. - Çin kültürü ile ilgili her zaman hoşnuttum.

satisfied, glad, pleased, content, contented (with)
gratified
glad

He will be only too glad to help you. - Sadece ,sana yardım etmekten çok hoşnut olacak.

I'm glad you're pleased. - Ben senin hoşnut olmandan memnunum.

contented with
delighted at
gladsome
jolly
bucked
hoşnut etmek
gratify
hoşnut etmek
satisfy
hoşnut etmek
content
hoşnut olmak
to be pleased
hoşnut olmamak
Be unpleased or 'not happy' about something
hoşnut etmek
to please, gladden (someone)
hoşnut etmek
please
hoşnut etmek
to satisfy, to please
hoşnut etmek
delight
hoşnut olmak
to be pleased (with), be glad (about)
hoşnut olmak
to be pleased (with)
Allah hoşnut olsun
God bless you (for your kindness to me)
kendinden çok hoşnut olmak
be in one's glory
Türkçe - Türkçe
Bir davranış, bir durum veya bir kimseden memnun olan, yakınması olmayan
hoşnut etmek
Memnun etmek
hoşnut