simgeleme

listen to the pronunciation of simgeleme
Türkçe - İngilizce
symbolization
representation
simgelemek
symbolise
simgelemek
(Hukuk) symbolize
simgelemek
denote
simgelemek
stand for
simgelemek
emblematize
simgele
typify
simgelemek
{f} represent
simgele
symbolize

The dove symbolizes peace. - Güvercin barışı simgeler.

Oranges symbolize a happy love, while lemons an unreciprocated love. - Limonlar karşılıksız bir aşkı simgelerken portakallar mutlu bir aşkı simgeler.

simgelemek
to symbolize, to represent
simgelemek
typify
simgelemek
be symbolic of
simgelemek
characterize
Türkçe - Türkçe
Simgelemek durumu
simgelemek
Sembol durumuna getirmek
simgeleme