simgelemek

listen to the pronunciation of simgelemek
Türkçe - İngilizce
symbolise
(Hukuk) symbolize
denote
stand for
emblematize
to symbolize, to represent
typify
represent
be symbolic of
characterize
simgeleme
representation
simgele
typify
simgele
symbolize

The hammer and sickle symbolizes communism. - Çekiç ve orak komünizmi simgeler.

Oranges symbolize a happy love, while lemons an unreciprocated love. - Limonlar karşılıksız bir aşkı simgelerken portakallar mutlu bir aşkı simgeler.

simgeleme
symbolization
Türkçe - Türkçe
Sembol durumuna getirmek
simgeleme
Simgelemek durumu
simgelemek