sensible; feeling; perceptive

listen to the pronunciation of sensible; feeling; perceptive
İngilizce - Türkçe

sensible; feeling; perceptive teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

apprehensive
{s} endişeli

Tom endişeli görünüyor. - Tom looks apprehensive.

O, performansı ile ilgili eleştiri alma hakkında endişeli. - She was apprehensive about receiving criticism of her performance.

apprehensive
anlayışlı
apprehensive
çabuk kavrayan
apprehensive
kuruntucu
apprehensive
evhamlı
apprehensive
kaygılı
apprehensive
kuruntulu
apprehensive
korkan
apprehensive
hassas
apprehensive
vesvese
apprehensive
{s} korkulu
apprehensive
apprehensiveness endişe
apprehensive
apprehensively vesveseli olarak
apprehensive
duygulu
apprehensive
müdrik
apprehensive
vesveseli anlayışlı
İngilizce - İngilizce
apprehensive
sensible; feeling; perceptive