haber göndermek

listen to the pronunciation of haber göndermek
Türkçe - İngilizce
send a message to
send word
send word to
to send a message (to)
to send a message
telsizle (haber) göndermek
radio
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) RİSALE
haber göndermek