send word to

listen to the pronunciation of send word to
Englisch - Türkisch
bilgi iletmek
(birine) haber göndermek/yollamak
haber göndermek
word-self">send to
(Bilgisayar) gönderilecek yer
word-self">send to
(Bilgisayar) gönder

Tom'a hiç şarap göndermedim. - I didn't send Tom any wine.

Tom'u eve göndermek zorundaydım. - I had to send Tom home.

word-self">send word
haber göndermek
word-self">send word
haber yolla
word-self">send to
alıcı (mektup)
word-self">send word
haber göndermek. The telegram sent the household into a dither. Telgraf evdekileri şaşkına çevirdi
word-self">send word
(Fiili Deyim ) haber yollamak
Englisch - Englisch

Definition von send word to im Englisch Englisch wörterbuch

word-self">send word
pass on a message, inform
send word to
Favoriten