benci

listen to the pronunciation of benci
Türkçe - İngilizce
{s} egocentric
one who talks constantly about himself
self-satisfied, smug
selfcentered
smug
self

She is a selfish woman. - O bencil bir kadındır.

He is selfish and greedy. - O bencil ve hırslıdır.

Türkçe - Türkçe
Kendini beğenen, kendini her konuda üstün gören, hodpesent, megaloman
benci