see the chart of geology

listen to the pronunciation of see the chart of geology
İngilizce - Türkçe

see the chart of geology teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

period
dönem

İngilizce üçüncü dönem. - English is third period.

Üçüncü dönemde İngilizcemiz var. - We have English third period.

period
devre

Her şahsın dinlenmeye, eğlenmeye, bilhassa çalışma müddetinin makul surette sınırlandırılmasına ve muayyen devrelerde ücretli tatillere hakkı vardır. - Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay.

period
{i} devir
period
{i} süre

Bob'ın üzerine fazla gitmeyin.Bilirsiniz, o, son zamanlarda zor bir sürece rağmen devam etmektedir. - Go easy on Bob. You know, he's been going though a rough period recently.

Eğer bir süre evden uzak olursam, posta servisini bırakacağım. - If I'm away from home for a period of time, I will stop mail delivery.

period
{i} nokta

Benim dilimde , virgül, ; noktalı virgül, : iki nokta üstüste, ... üç nokta şeklinde adlandırılır ve bu cümle bir noktayla biter. - In my language, the , is called comma, the ; is called semicolon, : is called colon, ... are called ellipsis, and this sentence ends with a period.

Bir cümlenin sonunda bir nokta olmalı. - There needs to be a period at the end of a sentence.

period
aşama
period
âdet

Tom seks yapmak istiyordu, ancak Mary adet dönemindeydi. - Tom wanted sex, but Mary was on her period.

Adetim beş hafta gecikti. - My period is five weeks late.

lias
(isim) jura döneminden kalma kireç taşı katmanı
lias
{i} jura döneminden kalma kireç taşı katmanı
lias
jura döneminden kalma kireçtaşı katmanı
period
bir gezegenin güneş etrafındaki devir süresi
period
dönem nokta
period
nokta/ders/dönem
period
{i} devir: the Ottoman period Osmanlı devri
period
(İnşaat) peryot, süre aralığı
period
(isim) periyot, dönem, çağ, devir, süre, ders saati, devre, nokta, aybaşı, adet, regl, dönüm [ast.], tam cümle (yan cümlecikli)
period
fizyol
period
{i} dönem, devre: a period of political unrest siyasi kargaşaların olduğu bir dönem
see the chart of geology

  Heceleme

  see the chart of ge·o·lo·gy

  Türkçe nasıl söylenir

  si dhi çärt ıv ciälıci

  Telaffuz

  /ˈsē ᴛʜē ˈʧärt əv ʤēˈäləʤē/ /ˈsiː ðiː ˈʧɑːrt əv ʤiːˈɑːləʤiː/

  Günün kelimesi

  tremulous