hor görme

listen to the pronunciation of hor görme
Türkçe - İngilizce
insult
belittling, disdain
underrating
contempt
underestimating
despising
scorn
look down on

We shouldn't look down on other people. - Diğer insanları hor görmemeliyiz.

You shouldn't look down on those who are less fortunate than you are. - Sizden daha az şanslı olanları hor görmemelisiniz.

derision
belittling
sneer
snub
disdain
scornfulness
hor görmek
{f} scorn
hor görmek
{f} despise
hor görmek
abhor
hor görmek
misprize
hor görmek
(deyim) snap one's fingers at
hor görmek
disparage
hor görmek
look down on
hor görmek
reprobate
hor görmek
hold in contempt
hor görmek
flout
hor görmek
(deyim) fuck around
hor görmek
(deyim) fuck about
hor görmek
disdain
hor görmek
look down
hor görmek
turn up one's nose at
hor görmek
contemn
hor görmek
sneeze at
hor görmek
hurt feelings
hor görmek
vilipend
hor görmek
depreciate
hor görmek
hurt somebody's feelings
hor görmek
disesteem
hor görmek
(Konuşma Dili) cast aspersions on
hor görmek
contempt
hor görmek
belittlement
hor görmek
underestimate
hor görmek
(Konuşma Dili) bring into contempt
hor gör
hold in contempt
hor gör
look down on

You shouldn't look down on those who are less fortunate than you are. - Sizden daha az şanslı olanları hor görmemelisiniz.

We shouldn't look down on other people. - Diğer insanları hor görmemeliyiz.

hor gör
held in contempt
hor görmek
hold sth cheap
hor görmek
look down one's nose at
hor görmek
treat sb like dirt
hor görmek
look down upon
hor görmek
sneer
hor görmek
pooh-pooh
hor görmek
slight
horgörme
{i} disdain
hor gör
disparage
hor gör
scorn
hor görmek
to despise, to scorn, to look down on sb/sth, to look down one's nose at, to belittle, to disdain, to treat sb like a dirt, to disparage
kadınları hor görme
male-chauvinist
Türkçe - Türkçe

hor görme teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Hor görmek
(Osmanlı Dönemi) HAKR
Hor görmek
karamak
hor görme