saygı duyulan

listen to the pronunciation of saygı duyulan
Türkçe - İngilizce
respected

This is a scientist who is respected by all. - Bu, herkes tarafından saygı duyulan bir bilimcidir.

He is a scientist who is respected by everybody. - Herkes tarafından saygı duyulan bir bilim adamıdır.

saygı duy
{f} respecting

His modesty is worth respecting. - Onun alçakgönüllülüğü saygı duymaya değer..

Far from respecting him, I dislike him. - Ona saygı duymayı bırak, ondan hoşlanmıyorum.

saygı duy
{f} respected

His soldiers feared and respected him. - Onun askerleri ondan korkuyor ve ona saygı duyuyordu.

He is respected by everybody. - Ona herkes tarafından saygı duyulur.

saygı duy
{f} respect

He respects Einstein, an American scientist. - O, bir Amerikalı bilim adamı, Albert Einstein'a saygı duyuyor.

We cannot help respecting his courage. - Onun cesaretine saygı duymamak elimizde değil.

saygı duyulan