simple past tense and past participle of respect

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of respect
İngilizce - Türkçe

simple past tense and past participle of respect teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

respected
saygı duyulan

Bu, herkes tarafından saygı duyulan bir bilimcidir. - This is a scientist who is respected by all.

Herkes tarafından saygı duyulan bir bilim adamıdır. - He is a scientist who is respected by everybody.

respected
muteber
respected
sayılmak
simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
respected
{f} saygı duy

Burada, herkes saygı duyar ve takdir edilir. - Here, everybody feels respected and appreciated.

Herkes tarafından saygı duyuluyorsun. - You're respected by everybody.

simple past tense
-di'li geçmiş zaman
respected
saygı duy(mak)
respected
{s} hatırı sayılır
respected
saygı duy
respected
{s} itibarlı

Tom, başkaları ile olan ilişkilerinde her zaman adil ve kararlı olduğundan dolayı iş dünyasında itibarlıdır. - Tom is respected in the business community because he is always fair and square in his dealings with others.

İngilizce - İngilizce
respected
simple past tense and past participle of respect