same as indorsement

listen to the pronunciation of same as indorsement
İngilizce - Türkçe

same as indorsement teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

endorsement
ciro
endorsement
(Mukavele) ciro, onay, teyid; destek, yardım
endorsement
(Askeri,Politika, Siyaset) onaylama
endorsement
(Sigorta) zeyilname
endorsement
(Politika, Siyaset) uygun bulmak
endorsement
(Kanun) şerh
endorsement
(Politika, Siyaset) doğrulama
endorsement
onay
endorsement
tasdik
endorsement
blank endorsement açık ciro
endorsement
{i} havale
endorsement
{i} açıklama
endorsement
{i} destek
endorsement
(Askeri) VUKUAT KAYDI, ŞAHSİ KÜNYE DEFTERİ: Bir askerin şahsi durumunda veya çalışma yerinde, mali kredilerinde, karakter ve kabiliyet notundaki değişiklikler hakkında bilgi veren form. Asker, başka sınıfa geçirildiği, müfrez bir hizmete ayrıldığı, kaçak olarak kayıttan düşürüldüğü veya hizmetten uzaklaştığı zaman bu kısım doldurulur
endorsement
vesika arkasına atılan imza
endorsement
beyaz ciro
İngilizce - İngilizce
endorsement
same as indorsement