sadakât

listen to the pronunciation of sadakât
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) zekatlar, sadakalar
Türkçe - İngilizce
fidelity

How do you define fidelity? - Sadakati nasıl tanımlıyorsun?

What bothers him is not the fidelity. - Onu rahatsız eden sadakat değil.

faithfulness

How would you define faithfulness? - Sen sadakatı nasıl tanımlardın?

Faithfulness is a virtue. - Sadakat bir erdemdir.

loyalty

I question your loyalty. - Sadakatını sorguluyorum.

I appreciate her loyalty. - Onun sadakatini takdir ediyorum.

constancy
devotion
faith

Tom performed his duties faithfully. - Tom görevlerini sadakatle gerçekleştirdi.

How would you define faithfulness? - Sen sadakatı nasıl tanımlardın?

truth
trustiness
trueness
obedience
troth
singleness
allegiance
sadakât