sözleşmesi

listen to the pronunciation of sözleşmesi
Türkçe - İngilizce
contract

She had a work contract. - Bir iş sözleşmesine sahipti.

The business contract ran out last month. - İş sözleşmesi geçen ay bitti.

sözleşme
engagement

I have a previous engagement. - Bir önceki sözleşmem var.

Tom has broken our engagement. - Tom sözleşmemizi bozdu.

sözleşme
contract

No ambiguities are allowed in a contract. - Bir sözleşmede belirsizliklere izin verilmez.

The contract is in the bag, so let's go out and celebrate. - Sözleşme çantada, öyleyse kutlamak için dışarı çıkalım.

sözleşme
agreement

Did you make a formal agreement with him? - Onunla resmi bir sözleşme yaptın mı?

A tenancy agreement is a legally binding document between a landlord and their tenant. - Bir kira sözleşmesi, ev sahibi ve kiracıları arasında yasal olarak bağlayıcı bir belgedir.

sözleşme
charter
sözleşme
articles

I don't censor their articles. - Onların sözleşmelerini sansürlemem.

sözleşme
indenture
bono sözleşmesi
(Ticaret) bond indenture
evlilik sözleşmesi
prenuptial agreement
evlilik sözleşmesi
prenup
gizlilik sözleşmesi
(Ticaret) confidentiality agreement
iyi niyet sözleşmesi
(Politika, Siyaset) memorandum of understanding
kira sözleşmesi
(Sigorta) charter party
kira sözleşmesi
rental contract
kira sözleşmesi
(Ticaret) lease contract
lisans sözleşmesi
(Ticaret) licensing agreement
navlun sözleşmesi
(Askeri,Kanun) charter party
navlun sözleşmesi
(Ticaret) contract of affreightment
opsiyon sözleşmesi
(Ticaret) option contract
sözleşme
deed
sözleşme
agreement contract
tahsis sözleşmesi
(Kanun) allocation contract
vekalet sözleşmesi
(Latin) mandatum
sözleşme
compact
sözleşme
covenant
sözleşme
{i} contracting
şirket sözleşmesi
articles
sözleşme
{s} contractual
KİRALIK KASA SÖZLEŞMESİ FESİH BİLDİRİMİ
SAFE DEPOSIT BOX RENTAL AGREEMENT TERMINATION NOTICE
acentelik sözleşmesi
agency contract
genel kredi sözleşmesi
General loan agreement
gizlilik sözleşmesi
(Kanun) Non-disclosure aggreement
satış sözleşmesi
contract of sale
şirket ana sözleşmesi
(Kanun) Memorandum of association
şirket sözleşmesi
Articles of association
Akdeniz'in Korunması Sözleşmesi
(Hukuk) Convention for the Protection from Marine Pollution of the Mediterranean
Avrupa Sosyal Sözleşmesi
(Hukuk) European Social Charter
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
(Hukuk) European Convention on Human Rights, European Convention for the Protection of Human Rights
Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi
(Hukuk) European Convention for the Prevention of Torture
BM Katılım Sözleşmesi
(Askeri) United Nations Participation Act
Barselona Sözleşmesi
(Hukuk) Barcelona Convention
Bern Yapıt Hakları Sözleşmesi
(Hukuk) Bern Copyright Convention
Birleşik Devletler Kodu; enrevsel hizmet sözleşmesi
(Askeri) United States Code; universal service contract
Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Ek Prot
(Hukuk) International Covenant on Civil and Political Rights and Protocol
Biyolojik Silahlar Sözleşmesi (BSS)
(Askeri) Biological Weapons Convention
Boğazlar Sözleşmesi
(Hukuk) the Straits Agreement
Cenevre Sözleşmesi
Geneva Convention
Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 1972
(Hukuk) European Convention on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters, 1972
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi, 1959
(Hukuk) European Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters, 1959
Devletler arasında karşılıklı adli yardımlaşma sözleşmesi)
(Hukuk) Mutual Legal Assistance ConventionMLA Convention - Convention on mutual assistance in criminal matters between the Member States of European Union
Gemilerin Denizde Sebep Olduğu Kirlenmeyi Önleme Uluslar Arası Sözleşmesi
(Askeri) International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (KSS); ortak muharebe komutanı
(Askeri) Chemical Weapons Convention; composite warfare commander
Küçük İşletmelere Yönelik Avrupa Sözleşmesi
(Hukuk) European Charter for Small Enterprises
Lome Sözleşmesi
(Hukuk) Lome Convention
Montrö Boğazlar Sözleşmesi
(Hukuk) Montreux Convention of Straits
Montrö Sözleşmesi
(Hukuk) Montreux Convention
Müsaderesi Hakkındaki Avrupa Sözleşmesi, 1990
(Hukuk) Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, 1990
Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi, 1957
(Hukuk) European Convention on Extradition, 1957
Sınır Aşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi
(Hukuk) Transboundary Environmental Impact Assessment Convention
Sınıraşan Çevresel Etki Değerlendirmesi Sözleşmesi
(Hukuk) Transboundary Environmental İmpact Assessment Convention
TİR sözleşmesi
(Hukuk) contract of transit international route
Uluslar arası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi
(Hukuk) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
Uluslar arası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi
(Hukuk) International Covenant on Civil and Political Rights
Yaunde Sözleşmesi
(Hukuk) Yaoundé Convention
acenta sözleşmesi
(Ticaret) agents contract
ajans sözleşmesi
(Reklam) agency agreement
anamal aktarma sözleşmesi
tontine
bayilik sözleşmesi
franchise agreement
bireysel iş sözleşmesi
(Ticaret) personal employment contract
dayanak sözleşmesi
(Ticaret) reference contract
delil sözleşmesi
(Kanun) evidential contract
dernek sözleşmesi
foundation agreement
devir sözleşmesi
(Ticaret) transfer contract
emanet sözleşmesi
(Kanun) contract of mandate
emeklilik sözleşmesi
(Sigorta,Ticaret) pension contract
emeklilik sözleşmesi metni
(Sigorta,Ticaret) text of the pension contract
emlâk alım satım sözleşmesi
quitclaim deed
evlenme sözleşmesi
(Kanun) marriage settlement
evlilik sözleşmesi
settlement
franchise sözleşmesi
(Ticaret) franchise agreement
gelecek sözleşmesi fiyatı
(Ticaret) futures price
gönüllü asker sözleşmesi
(Askeri) contractor of enlistment
hakem sözleşmesi
(Kanun) compromissum
hakkındaki Avrupa Sözleşmesi)
(Hukuk) European Convention on Human Rights (European Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms)
hizmet sözleşmesi
(Hukuk) contracts of service
iflas sözleşmesi
(Ticaret) concordatum
iflas sözleşmesi
corcordatum
ihracat satış sözleşmesi
export sales contracts
ipotek sözleşmesi
mortgage contract
ipotek sözleşmesi
mortgage agreement
sözleşmesi
labour contract
kamu hukuku sözleşmesi, kamu hukukuna tâbi sözleşme
(Hukuk) contract governed by public law
kira kontratı/mukavelesi/sözleşmesi
lease, rental contract
kira sözleşmesi
rental agreement
kira sözleşmesi
lease

Didn't you sign a lease? - Bir kira sözleşmesi imzaladınız mı?

Are you going to renew your lease when it expires? - Kira sözleşmesi bittiği zaman onu yenileyecek misin?

kira sözleşmesi sona erimi
(Ticaret) end of the lease
kumar sözleşmesi
(Ticaret) wagering contract
miras sözleşmesi
(Kanun) inheritance contract
muhasebe sözleşmesi
(Ticaret) accounting contract
nakliye sözleşmesi
(Ticaret) carriage contract
navlun sözleşmesi
affreightment, contract of affreightment
opsiyon sözleşmesi yazmak
(Ticaret) writing an option
ortaklık sözleşmesi
deed of partnership
rehin sözleşmesi
(Kanun) conventio pignoris
rehin sözleşmesi
(Kanun) antichresis
rehin sözleşmesi
(Kanun) mortgage agreement
sefer sözleşmesi
(Askeri) voyage charter
sendika sözleşmesi
(Ticaret) union contract
sendika sözleşmesi
(Ticaret) union agreement
sevkiyat sözleşmesi
(Ticaret) shipment contract
sevkiyat sözleşmesi
transportation contract
sigorta sözleşmesi
(Hukuk) insurance contract
sulh sözleşmesi
(Kanun) peace pact
sözleşme
oral contract
sözleşme
(Avrupa Birliği) convention

Bush never violated the Geneva Convention. - Bush Cenevre Sözleşmesi'ni asla ihlal etmedi.

Is Mexico a signatory to the Geneva Convention? - Meksika, Cenevre Sözleşmesi'nde imza sahibi mi?

sözleşme
{i} pact
sözleşme
(Hukuk) (uluslar arası) convention
sözleşme
agreement, contract, compact, covenant, bond
sözleşme
mutually promising
sözleşme
agreement; contract
sözleşme
(Hukuk) contract, convention, pact
taahhüt sözleşmesi
(Hukuk) stand-by arrangement
tasdik sözleşmesi
(Kanun) approval contract
tedarik sözleşmesi
(Hukuk) supply contract
tedarik ve kuvvetlerarası hizmet sözleşmesi; Müttefik Muhabere Güvenlik Dairesi
(Askeri) acquisition and cross-servicing agreement; Allied Communications Security Agency
temel sipariş sözleşmesi
(Askeri) basic ordering agreement
temin sözleşmesi
(Ticaret) supply contract
temiz kira sözleşmesi
(Kanun) clean charter
toplu iş sözleşmesi collective agreement
(reached through collective bargaining)
topluluk patent sözleşmesi
(Politika, Siyaset) community patent convention
toplum sözleşmesi
social contract
toptan gemi sözleşmesi
(Askeri) demise charter
uygulama sözleşmesi
(Hukuk) implementing convention
vekalet sözleşmesi davası
(Latin) actio mandati
verimlilik sözleşmesi
(Ticaret) productivity bargaining
yediemin sözleşmesi
trust deed
yenileme sözleşmesi
(Politika, Siyaset) novation agreement
yolcu taşıma sözleşmesi
(Ticaret) passenger contract
Çocuk Hakları Sözleşmesi
(Hukuk) Convention on the Right of the Child
çarter sözleşmesi/parti charter party, lease of
a conveyance
çıktı sözleşmesi
(Hukuk) output contraction
İnşaat İmkan ve Kabiliyetleri Sözleşmesi (Deniz Kuvvetleri); İnşaat İmkan ve Kab
(Askeri) construction capabilities contract (Navy); Construction Capabilities Contract Process; construction capabilities contract program
Türkçe - Türkçe

sözleşmesi teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Sözleşme
mukavele
Sözleşme
(Hukuk) KAVİLLEŞME
Sözleşme
kontrat
Sözleşme
mukavelename
YAYIM SÖZLEŞMESİ
(Hukuk) Neşir mukavelesi;öyle bir sözleşmedirki onunla bir edebiyat veya sanat yapıtının yazarı veya halefi(ardılı)o yapıtı yayımlayıcıya bırakmak ve yayımlayıcıda,o yapıtı az çok çoğaltarak halk arasında yayımlama borcu altına girer
sözleşmesi
İşçilerle iş veren arasındaki ilişkileri düzenleyen yöntem ve şartları kapsayan sözleşme, iş akdi, hizmet akdi
kredi sözleşmesi
Banka veya malî kuruluşların kredi açarken müşteriyle yaptıkları sözleşme
ortaklık sözleşmesi
Ortak ticarî kuruluşların oluşumunda ortaklık şartlarını içeren belge
satış sözleşmesi
Alım satım sırasında malın cinsi, miktarı ve ödeme şartlarını belirten yazılı anlaşma metni, satış mukavelesi, satış şartnamesi
sözleşme
Bu işlemi gösteren belge, mukavelename
sözleşme
Sözleşmek işi
sözleşme
Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki veya daha çok kişinin veya kuruluşun karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, bağıt, akit, mukavele, kontrat: "Anayasa, her şeyden önce bütün vatandaşların uymak zorunda olduğu bir toplum sözleşmesidir."- N. Cumalı
İngilizce - Türkçe

sözleşmesi teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

hukuki danışmanlık sözleşmesi
(Kanun) Legal counselling agreement
sözleşmesi