run away; usually includes taking something or somebody along

listen to the pronunciation of run away; usually includes taking something or somebody along
İngilizce - Türkçe

run away; usually includes taking something or somebody along teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

bolt
{i} cıvata

Bazı cıvatalar sıkılmalı. - Some bolts need to be tightened up.

Sami cıvataları çıkardı. - Sami removed the bolts.

bolt
{i} sürgü

Kapı sürgüleri içerde. - The door bolts on the inside.

Kapıyı sürgülemeyi unutmayın. - Don't forget to bolt the door.

bolt
{i} yıldırım

Bir yıldırımla bir şimşek arasındaki fark nedir? - What is the difference between a lightning bolt and a lightning flash?

bolt
fırlatmak
bolt
fırlayıp kaçmak
bolt
çubuk
bolt
çekilmek partiden
bolt
{f} cıvata ile tuttur
bolt
kilitlenmek
bolt
(at) korkudan aniden kaçmak
bolt
(kapı) sürgülemek
bolt
dimdik ve kıpırdamadan
bolt
iki parçayı cıvatayla tutturmak
bolt
{f} tülbentten geçirmek
bolt
{f} fırlamak; fırlayıp kaçmak: When the pickpocket saw
bolt
{f} fırlamak
bolt
{f} elemek
bolt
top yıldırım
bolt
{f} kaçmak
İngilizce - İngilizce
Absquatulate
run off
decamp
Abscond
go off
bolt
run away; usually includes taking something or somebody along