roughly, approximately

listen to the pronunciation of roughly, approximately
İngilizce - Türkçe
üç aşağı beş yukarı
or so
civarında

Ne kadar sıkı çalışırsan çalış, bir sene veya civarında İngilizcede uzmanlaşamazsın. - However hard you may study, you can't master English in a year or so.

Orada yirmi civarında insan vardı. - There were twenty or so people there.

or so
yaklaşık

Yaklaşık yirmi dakika içinde döneceğim. - I'll be back in twenty minutes or so.

Bir sonraki randevumdan önce hâlâ yaklaşık bir saatim var. - I still have an hour or so before my next appointment.

or so
veya şöyle
or so
falan

Öğle yemeğin için bir sandviç falan hazırlayacağım. - I'll fix a sandwich or something for your lunch.

Neden parka falan gitmiyoruz? - Why don't we go to the park or something?

or so
kadar, civarında, yaklaşık: It's twenty miles or so from here. Buradan yirmi mil kadar uzakta
or so
öyle bir şey
or so
filan
İngilizce - İngilizce
or so

It was about half full or so.

roughly, approximately