resolved, fixed, decided, settled

listen to the pronunciation of resolved, fixed, decided, settled
İngilizce - Türkçe

resolved, fixed, decided, settled teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

determined
{s} azimli

Tom azimli ve çalışkan. - Tom is determined and hard-working.

Tom azimli bir adamdır. - Tom is a determined man.

determined
belirlenmiş
determined
{s} kararlı

Tom Mary'i öpmeye kararlıydı. - Tom was determined to kiss Mary.

Tom Mary'i öldürmeye kararlıydı. - Tom was determined to kill Mary.

determined
{f} belirle

Seyahat için tarihi belirlediler. - They determined the date for the trip.

Avukat eylemin rotasını belirledi. - The lawyer determined his course of action.

determined
{f} karar ver: adj.kararlı
determined
direşken
determined
belirtili
determined
(Dilbilim) tamlanan
determined
{f} karar ver

Bir kralın kızı olarak düşünülen ve büyük lüks içinde yetiştirilen Eleanor kocasıyla bu tersliği paylaşmaya karar verdi. - Eleanor though the daughter of a king and brought up in the greatest luxury determined to share misfortune with her husband.

Yatmadan önce bu bulmacayı çözmeye karar verdim. - I'm determined to solve this puzzle before I go to bed.

determined
metin
determined
azimle
determined
azimkâr
determined
sapta/kararlaştır
determined
kati
determined
niyetinden şaşmaz
determined
{f} belirle: adj.belirli
determined
(sıfat) azimli, kararlı, kesin
İngilizce - İngilizce
{a} determined
resolved, fixed, decided, settled