renunciation of your own interests in favor of the interests of others

listen to the pronunciation of renunciation of your own interests in favor of the interests of others
İngilizce - Türkçe

renunciation of your own interests in favor of the interests of others teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

denial
{i} inkâr

İnkar, en güçlü insan savunma mekanizmalarından biridir. - Denial is one of the strongest human defence mechanisms.

İnkâr korkunç bir şeydir. - Denial is a terrible thing.

denial
{i} ret
denial
{i} reddetme
denial
(Askeri) esirgeme
denial
(Tıp) deniyal
denial
geri çevirme
denial
yalanlama
denial
yadsıma
denial
yoksama
denial
inkar/tekzip/yalanlama
denial
katiyetle reddetme
denial
yalanlama ret
denial
(Askeri) Dağıtmak, başarmak
denial
a flat denial tam inkâr
denial
{i} tekzip
denial
{i} red
İngilizce - İngilizce
self-denial
Abnegation
denial
self-abnegation
renunciation of your own interests in favor of the interests of others

  Heceleme

  re·nun·ci·a·tion of your own interests in fa·vor of the interests of others

  Türkçe nasıl söylenir

  rînʌnsieyşın ıv yôr ōn întrısts în feyvır ıv dhi întrısts ıv ʌdhırz

  Telaffuz

  /rəˌnənsēˈāsʜən əv ˈyôr ˈōn ˈəntrəsts ən ˈfāvər əv ᴛʜē ˈəntrəsts əv ˈəᴛʜərz/ /rɪˌnʌnsiːˈeɪʃən əv ˈjɔːr ˈoʊn ˈɪntrəsts ɪn ˈfeɪvɜr əv ðiː ˈɪntrəsts əv ˈʌðɜrz/

  Günün kelimesi

  irrefragable