renunciation of your own interests in favor of the interests of others

listen to the pronunciation of renunciation of your own interests in favor of the interests of others
Englisch - Türkisch

Definition von renunciation of your own interests in favor of the interests of others im Englisch Türkisch wörterbuch

denial
{i} inkâr

İnkâr etmek yararsız olacaktı. - Denial would have been useless.

İnkar, en güçlü insan savunma mekanizmalarından biridir. - Denial is one of the strongest human defence mechanisms.

denial
{i} ret
denial
{i} reddetme
denial
(Askeri) esirgeme
denial
(Tıp) deniyal
denial
geri çevirme
denial
yalanlama
denial
yadsıma
denial
yoksama
denial
inkar/tekzip/yalanlama
denial
katiyetle reddetme
denial
yalanlama ret
denial
(Askeri) Dağıtmak, başarmak
denial
a flat denial tam inkâr
denial
{i} tekzip
denial
{i} red
Englisch - Englisch
self-denial
Abnegation
denial
self-abnegation
renunciation of your own interests in favor of the interests of others

  Silbentrennung

  re·nun·ci·a·tion of your own interests in fa·vor of the interests of others

  Türkische aussprache

  rînʌnsieyşın ıv yôr ōn întrısts în feyvır ıv dhi întrısts ıv ʌdhırz

  Aussprache

  /rəˌnənsēˈāsʜən əv ˈyôr ˈōn ˈəntrəsts ən ˈfāvər əv ᴛʜē ˈəntrəsts əv ˈəᴛʜərz/ /rɪˌnʌnsiːˈeɪʃən əv ˈjɔːr ˈoʊn ˈɪntrəsts ɪn ˈfeɪvɜr əv ðiː ˈɪntrəsts əv ˈʌðɜrz/

  Wort des Tages

  jimjams
Favoriten