put into practice, accomplish, perform

listen to the pronunciation of put into practice, accomplish, perform
İngilizce - Türkçe

put into practice, accomplish, perform teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

carry out
yerine getirmek

Sözlerinizi yerine getirmek için elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. - You should do your best to carry out your promises.

carry out
uygulamak

Planı uygulamak istiyorum. - I would like to carry out the plan.

Askerler onların emirlerini uygulamak zorundadır. - Soldiers must carry out their orders.

carry out
yürütmek
carry out
gerçekleştirmek

O, planı gerçekleştirmek için bütün deneyimine başvurmak zorunda kaldı. - He had to call on all his experience to carry out the plan.

Planı gerçekleştirmek zordur. - It is difficult to carry out the plan.

carry out
(Fiili Deyim ) 1- (planı) gerçekleştirmek , uygulamak 2- yerine getirmek
carry out
hayata geçirmek
carry out
gerçekleştir

O, planını gerçekleştiremedi. - He could not carry out his plan.

Onun teklifini gerçekleştirmelisin. - You should carry out his offer.

carry out
gerçeğe dönüştürmek
carry out
ifa etmek
carry out
dışarıya taşımak
carry out
başarmak
carry out
icra etmek
carry out
bitirmek
carry out
yürütmek ( programı çalıştırmak )
carry out
yerine getirmek, gerçekten yapmak; uygulamak, tatbik etmek
carry out
(Mukavele) yürütmek; tamamlamak; başarmak; gerçekleştirmek
carry out
(birini/bir şeyi) dışarıya taşımak
İngilizce - İngilizce
carry out
put into practice, accomplish, perform