pulled taut, without any slack

listen to the pronunciation of pulled taut, without any slack
İngilizce - Türkçe

pulled taut, without any slack teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

tense
{s} stresli, gerilimli
tense
endişeli
tense
gerili

Tom'un patronuyla buluşması gerilimli idi. - Tom's meeting with his boss was very tense.

tense
sinirli
tense
gerilmiş
tense
germek
tense
{f} ger

Washington'daki atmosfer çok gergin oldu. - The atmosphere in Washington became very tense.

Jane'in söylediği ortamı daha az gerdi. - What Jane said made the atmosphere less tense.

tense
(up ile) gerilmek
tense
sequence of tenses cümlede zaman uyumu
tense
{f} gerilmek
tense
{s} gergin, gerilmiş
tense
fiil zamanı
tense
(sıfat) gergin
tense
{s} endişeli, stres içinde
tense
{s} gergin, elektrikli
tense
{i} kip
İngilizce - İngilizce
tense
pulled taut, without any slack