prophylaxis

listen to the pronunciation of prophylaxis
İngilizce - Türkçe
profilaksi
önleme
önkoruma
hastalıktan koruma/korunma
(Diş Hekimliği) Hastalıklardan korunmak için yapılan her türlü girişim
hastalıktan koruma veya korunma usulü
hastalıktan korunma,profilaksi
{i} korunma
{i} hastalıktan koruma yöntemi
(Askeri) KORUNMA: Hastalıktan korunma
koruyucu davranış
{ç} pro.phy.lax.es (profıläk'siz) i., (Tıp) profilaksi
(Tıp) Hastalığa tutulmamak için alınan tedbirler (mesela aşılanmak gibi), profilaksi
koruma
prevention
(Askeri) ÖNLEME, MEN ETME
prevention
önüne geçme
prevention
(Tıp) prevansiyon
prevention
önleme

Biz bir intihar önleme örgütüyüz. - We are a suicide prevention organization.

10 Eylül dünya intihar önleme günüdür. - September 10 is World Suicide Prevention Day.

for the purpose of prophylaxis
profilaksi amacıyla
dental prophylaxis
(Diş Hekimliği) diş profilaksisi
prevention
{i} korunma

Korunma tedaviden daha iyidir. - Prevention is better than cure.

1967 yılında Kanada'da doğum kontrolü hala yasadışıydı; prezervatif sadece hastalıktan korunmak için satılırdı. - Birth control was still illegal in Canada in 1967; condoms were sold only for the prevention of disease.

prevention
{i} engelleme
prevention
{i} önleyici tedbir

Önleyici tedbir daima en iyi çözümdür. - Prevention is always the best solution.

prevention
önlenme/önleme
prevention
{i} önlem

Bu hafta yangın önleme haftası. - This week is Fire Prevention Week.

10 Eylül dünya intihar önleme günüdür. - September 10 is World Suicide Prevention Day.

İngilizce - İngilizce
Prevention of, or protective treatment for disease
An attempt to prevent disease
prevention
is another word for prevention Anticoagulant therapy (anti-clotting drugs) is considered a prophylactic measure
Teeth cleaning: the scaling and polishing procedure performed to remove calculus, plaque, and stains from the crowns of the teeth
a treatment for preventing disease (prophylaktikos; PROPHYLACTIC)
Treatment that prevents something (using an antibiotic to prevent an infection)
Prevention of disease
The scaling and polishing procedure performed to remove calculus, plaque, and stains from the crowns of the teeth
Treatment to prevent the onset of a particular disease (primary prophylaxis) or recurrence of symptoms in an existing infection that has been brought under control (secondary prophylaxis or maintenance therapy)
A drug given to prevent disease or infection
prevention of or protective treatment for disease
is the prevention of disease, or the preventive treatment of a recurrent disorder 43
chemotherapy that helps to prevent a disease or condition before it occurs (primary prophylaxis) or recurs (secondary prophylaxis)
the prevention of disease
Provisions designed to preserve health and prevent the spread of disease
{i} treatment for prevention
preventative treatment
A dosing regimen of factor intended to keep factor levels high enough to prevent bleeds from occurring
Treatment that prevents something (using an antiobiotic to prevent an infection)
Treatment that helps to prevent a disease before it occurs or recurs
The cleaning of the teeth prior to bonding
measure designed to maintain health and to prevent disease
The art of preserving from, or of preventing, disease; the observance of the rules necessary for the preservation of health; preservative or preventive treatment
treatment intended to prevent the occurrence of disease
synteresis
prophylaxis