prompted by, or exhibiting, impatience; as, impatient speeches or replies

listen to the pronunciation of prompted by, or exhibiting, impatience; as, impatient speeches or replies
İngilizce - Türkçe

prompted by, or exhibiting, impatience; as, impatient speeches or replies teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

impatient
{s} sabırsız

Ne kadar uzun süre beklediysek, o kadar daha sabırsız olduk. - The longer we waited, the more impatient we became.

Tatoeba'nın yeni sürümünü görmeye çok sabırsızlanıyorum. - I'm very impatient to see the new version of Tatoeba.

impatient
{s} aceleci
impatient
telesik
impatient
ivecen
impatient
evegen
impatient
acul
impatient
titiz
impatient
{s} hoşgörüsüz
impatient
içi tez
impatient
müsamahakar olmayan
impatient
{s} tez canlı

Çocuklar genellikle sabırsız ve tez canlı. - Children are often impatient and restless.

impatient
impatiently sabırsızllkla
impatient
sinirli

Tom çok sabırsız, sinirli bir kişi. - Tom's a very impatient, angry person.

impatient
impatiencesabırsızlık
impatient
{s} tahammülsüz
impatient
hoşgörü sahibi olmayan
İngilizce - İngilizce
impatient
prompted by, or exhibiting, impatience; as, impatient speeches or replies