process or event that occurs by chance

listen to the pronunciation of process or event that occurs by chance
İngilizce - Türkçe

process or event that occurs by chance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

random
rastlantısal

Bu tamamen rastlantısaldı. - It was totally random.

random
gelişigüzel

Hislerim gelişigüzel olabilir, ama düşüncelerim asla! - My feelings may seem random but my thoughts are never!

random
rastgele

O, CD'leri rastgele dinledi. - She listened to her CDs at random.

Rastgele cümlelerde neden insanlar her zaman Tom olarak çağrılıyor? - Why are people always called Tom in random sentences?

random
(İnşaat) rassal
random
(Biyokimya) düzensiz
random
rasgele
random
random shot rasgele ateş
random
(Askeri) (AT RANDOM) Rastgele
random
tesadüfen
random
randomize istatistik rasgele dağıtmak
random
random sample istatistik bir bütünü temsil edecek şekilde seçilmiş örnek grup
random
{s} tesadüfi
random
rasgele oluş
random
at random rasgele
İngilizce - İngilizce
random
process or event that occurs by chance

  Heceleme

  proc·ess or e·vent that occurs by chance

  Türkçe nasıl söylenir

  prôses ır ivent dhıt ıkırz bay çäns

  Telaffuz

  /ˈprôˌses ər ēˈvent ᴛʜət əˈkərz ˈbī ˈʧans/ /ˈprɔːˌsɛs ɜr iːˈvɛnt ðət əˈkɜrz ˈbaɪ ˈʧæns/

  Günün kelimesi

  tremulous