price paid, charge, expence, hurt, loss

listen to the pronunciation of price paid, charge, expence, hurt, loss
İngilizce - Türkçe

price paid, charge, expence, hurt, loss teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

cost
{i} paha

İnsanlar genellikle kendi mahremiyetleri pahasına ünlü olurlar.. - People usually become famous at the cost of their privacy.

Sağlıklı yemek daha pahalı mıdır? - Is eating healthy more costly?

cost
{f} tutmak
cost
{f} -e mal olmak; (bir şeyin) fiyatı (belirli bir miktar) olmak: How much does this cost? Bunun fiyatı ne? It costs ten million
cost
{i} masraf

Arabanın tamiri biter bitmez, lütfen bana masrafları gösteren bir mektup yolla. Gerekli parayı sana göndereceğim. - As soon as you have the car fixed, please send me a letter with the cost. I'll send you the money.

O bir masraflı hataydı. - It was a costly mistake.

cost
{f} (cost)
cost
{f} neden olmak
cost
(Ticaret) mal bedeli
cost
maliyet oluşturmak
cost
(Bilgisayar) mlyt
cost
maliyet hesaplamak
cost
mal olmak

Bu kitap 3000 yene mal olmaktadır. - This book costs 3,000 yen.

Yeni bir tablet bir servete mal olmaktadır. - The new tablet costs a fortune.

cost
yapmak

Köprü yapmak, maliyetin dışında, uzun sürecektir. - Apart from the cost, it will take long to build the bridge.

Bir gömlek yapmak kaça mal olur? - How much does it cost to make a T-shirt?

cost
maliyet

Yakıt maliyetinden dolayı deniz aşırı ülkelere uçuş maliyet arttı. - The cost of flying overseas has risen with the cost of fuel.

Resmin maliyeti çok yüksek. - The cost of the painting is very high.

cost
(fiil) tutmak; neden olmak, mal olmak, etmek
cost
(isim) masraf, paha, maliyet, fiyat; zarar
cost
fiyat sigorta ve navlun
cost
mahkeme harcı
İngilizce - İngilizce
{n} cost
price paid, charge, expence, hurt, loss