prediction of the future under divine guidance

listen to the pronunciation of prediction of the future under divine guidance
İngilizce - Türkçe

prediction of the future under divine guidance teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

prophecy
kehanet

O, kehanet yeteneğine sahiptir. - She has a gift for prophecy.

Kehanetin gerçekleşti. - Your prophecy has come true.

prophecy
önceden bildirme
prophecy
peygamberlik

Onun peygamberlik yeteneği var. - She has a gift for prophecy.

prophecy
kahinlik
prophecy
önbili
prophecy
kestirim
prophecy
keramet
prophecy
ilham
prophecy
{i} tahmin
İngilizce - İngilizce
prophecy
prediction of the future under divine guidance

  Heceleme

  pre·dic·tion of the fu·ture un·der di·vine guid·ance

  Türkçe nasıl söylenir

  pridîkşın ıv dhi fyuçır ʌndır dîvayn gaydıns

  Telaffuz

  /prēˈdəksʜən əv ᴛʜē ˈfyo͞oʧər ˈəndər dəˈvīn ˈgīdəns/ /priːˈdɪkʃən əv ðiː ˈfjuːʧɜr ˈʌndɜr dɪˈvaɪn ˈɡaɪdəns/

  Günün kelimesi

  feme sole