ilham

listen to the pronunciation of ilham
Türkçe - İngilizce
oracle
clairvoyance
(Konuşma Dili) brain wave
inspire

His speech inspired all the boys. - Onun konuşması bütün erkeklere ilham kaynağı oldu.

His book inspired me. - Kitabı bana ilham verdi.

inspiration

My father is my biggest source of inspiration. - Babam benim en büyük ilham kaynağımdır.

What is your greatest source of inspiration? - En büyük ilham kaynağınız nedir?

afflatus
revelation

It was a revelation to me. - O benim için bir ilhamdı.

prompting
to inspire
inspired of
inspired by

I was inspired by Tom's speech. - Tom'un konuşması bana ilham verdi.

prophecy
ilham vermek
inspire
ilham almak
inspire
ilham veren
stimulating
ilham veren
inspiring
ilham etmek
inspire
ilham perisi
source of inspiration
ilham perisi
erato
ilham yoluyla bildirmek
reveal
ilham almak
to receive inspiration (from), be inspired (by)
ilham almak
draw inspiration
ilham bulmak
find inspiration
ilham etmek
to inspire
ilham etmek
to inspire (someone) (to do something)
ilham kaynağı
inspirer
ilham perisi
Muse
ilham perisi
muse, source of inspiration
ilham veren kimse
inspirer
ilham verici
inspirational

This is truly inspirational. - Bu gerçekten ilham vericidir.

It was truly inspirational. - O gerçekten ilham vericiydi.

ilham verici bir şekilde
inspiringly
ilham verici bir şekilde
inspirationally
ilham verme
transfusion
ilham vermek
give inspiration
ilham vermek
reveal
ilham vermek
infuse into
ilham vermek
infuse
ilham vermek
transfuse
ilham vermek
to inspire (someone)
ilham vermeyen
uninspiring
İlham almak
get inspired
ilham perisi
pegasus
ilham verici
inspring
ilham verici
edifying
ilham verici
inspiraional
İlham verici
inspiring

Thank you very much for an inspiring comment. - İlham verici yorum için çok teşekkürler.

What you said at the meeting today was very inspiring. - Bugünkü toplantıda söylediklerin çok ilham vericiydi.

Türkçe - Türkçe
Esin: "Kendimden ilhamı kurumuş bir sanatçı olarak bahsetmiştim."- H. E. Adıvar
Esin
Tanrı'nın, peygamberlerin yüreğine doldurduğu tanrısal âleme özgü duygu ve düşünceler
(Osmanlı Dönemi) Allah târafından kalbe ihsan edilen feyiz ve hakîkatler
İLHAM
(Osmanlı Dönemi) Söverek ve hakaret ederek onur kırma
ilham kaynağı
Esinlenmeyi ve içe doğmayı sağlayan şey
ilham perisi
Sanatçılara esin verdiği var sayılan peri
İlham
(Osmanlı Dönemi) KAVL
ilham