praise; recommend; give to for safekeeping

listen to the pronunciation of praise; recommend; give to for safekeeping
İngilizce - Türkçe

praise; recommend; give to for safekeeping teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

commend
ısmarlamak
commend
emanet et
commend
takdir etmek
commend
övmek
commend
öv

Geri dönen askerler savaştaki cesaretleri nedeniyle övüldüler. - The returning soldiers were commended for their bravery in battle.

Mark o kadar dürüsttür ki bunun için herkes onu över. - Mark is so honest that everybody commends him for it.

commend
{f} emanet etmek
commend
{f} tavsiye etmek
commend
emanet et/takdir et
commend
{f} tavsiye etmek, salık vermek
commend
{f} methetmek
commend
{f} saygılarını sunmak
İngilizce - İngilizce
{f} commend
praise; recommend; give to for safekeeping