to build again

listen to the pronunciation of to build again
İngilizce - Türkçe

to build again teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

rebuild
yeniden inşa etmek

Bizim görevimiz duvarı yeniden inşa etmektir. - Our task is to rebuild the wall.

Tom konağını yeniden inşa etmek için göçmen işçileri işe aldı. - Tom recruited immigrant workers to rebuild his mansion.

build again
(İnşaat) yeniden inşa etmek
rebuild
(Bilgisayar) yeniden kur
rebuild
onarmak
rebuild
(Askeri) yenileştirmek
build again
yeniden inşa et
rebuild
revizyon yapmak
rebuild
yeniden inşa et

Güneylilerin yeniden inşa etmek için hiç parası yoktu. - The south had no money to rebuild.

Leyla evliliğini yeniden inşa etmek istedi. - Layla wanted to rebuild her marriage.

rebuild
tamir etmek
rebuild
{f} yenilemek
rebuild
tekrar inşa et
rebuild
{f} yeniden yapmak

Yeniden yapmak için hiç para yoktu. - There was no money for rebuilding.

rebuild
(Askeri) YENİLEŞTİRMEK: Bir malzemenin görünüş, performans ve beklenilen kullanma süresi açısından mümkün olduğu kadar orijinal standardına yakın restore edilmesi. Buna (overhaul and rebuild) ve (recondition) da denir
İngilizce - İngilizce
rebuild
to build again