powers of using a series of posters

listen to the pronunciation of powers of using a series of posters
İngilizce - Türkçe

powers of using a series of posters teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

persuasion
{i} ikna

İkna genellikle zorlamaktan daha etkilidir. - Persuasion is often more effectual than force.

Tom biraz iknaya ihtiyaç duyacak. - Tom will need some persuasion.

persuasion
(Tıp) İkna etme, diğer bir kişinin zihnini etkileme, inandırma
persuasion
razı etme
persuasion
inanç
persuasion
ikna etme
persuasion
tür/inanç/ikna
persuasion
kandırma veya ikna etme kabiliyeti
persuasion
{i} inandırma
persuasion
{i} kanı
persuasion
{i} cins
persuasion
{i} din
persuasion
kanaat
persuasion
(isim) ikna, inandırma, kanı, inanç, din, tür, cins
İngilizce - İngilizce
persuasion
powers of using a series of posters

  Heceleme

  powers of us·ing a se·ries of posters

  Türkçe nasıl söylenir

  pauırz ıv yuzîng ı sîriz ıv pōstırz

  Telaffuz

  /ˈpouərz əv ˈyo͞ozəɴɢ ə ˈsərēz əv ˈpōstərz/ /ˈpaʊɜrz əv ˈjuːzɪŋ ə ˈsɪriːz əv ˈpoʊstɜrz/

  Günün kelimesi

  bilk