period of time generally marked by a distinctive event or characteristic

listen to the pronunciation of period of time generally marked by a distinctive event or characteristic
İngilizce - Türkçe

period of time generally marked by a distinctive event or characteristic teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

era
Mohammedan era hicri tarih
era
{i} tarih başlangıcı
era
zaman
era
dönem

Soğuk Savaş döneminde Küba ve Vietnam'da Sovyet deniz ve hava deniz üsleri vardı. - In the Cold War era, Soviet naval and air bases existed in Cuba and Vietnam.

Edo Döneminde bir ​​samuray iki kılıç taşıdı. - A samurai in the Edo era carried two swords.

era
{i} devir
era
çağ Christian era milâdi tarih
era
{i} çığır
era
birden fazla devirden oluşan jeolojik zaman birimi
era
{i} çağ

Orta çağ Rönesansa yol açtı. - The Medieval Era gave way to the Renaissance.

Bu yeni bir çağın başlangıcıdır. - This is the beginning of a new era.

era
{i} tarih hesabı
İngilizce - İngilizce
{i} era
period of time generally marked by a distinctive event or characteristic

  Heceleme

  pe·ri·od of time gen·er·al·ly marked by a dis·tinc·tive e·vent or char·ac·ter·is·tic

  Türkçe nasıl söylenir

  pîriıd ıv taym cenrıli märkt bay ı dîstîngktîv ivent ır kerıktırîstîk

  Telaffuz

  /ˈpərēəd əv ˈtīm ˈʤenrəlē ˈmärkt ˈbī ə dəˈstəɴɢktəv ēˈvent ər ˌkerəktərˈəstək/ /ˈpɪriːəd əv ˈtaɪm ˈʤɛnrəliː ˈmɑːrkt ˈbaɪ ə dɪˈstɪŋktɪv iːˈvɛnt ɜr ˌkɛrəktɜrˈɪstɪk/

  Günün kelimesi

  gourmet