patlatma

listen to the pronunciation of patlatma
Türkçe - İngilizce
pop

Stop popping pimples in front of the mirror. - Sivilceleri aynanın önünde patlatmayı bırak.

You shouldn't pop your bubble gum in class. - Sınıfta sakızını patlatmamalısın.

blast
blasting
detonation
patlatmak
explode

The aim of this game is to explode all the bombs on the screen. - Bu oyunun amacı ekrandaki bütün bombaları patlatmaktır.

patlatmak
blow up
patlatmak
{f} detonate

The hostage-takers threatened to detonate a bomb. - Rehin tutanlar bir bomba patlatmakla tehdit etti.

patlatmak
{f} pop

After Tom had eaten all the popcorn in the bowl, he went back into the kitchen to pop some more. - Tom kâsedeki tüm patlamış mısırı yedikten sonra biraz daha patlatmak için mutfağa geri gitti.

patlatmak
{f} bust
patlatmak
hit
patlatmak
furbish
patlatmak
spring
patlatmak
blow
patlatmak
fire
patlatmak
trigger
patla
{f} exploding

They could hear the sounds of shots and exploding shells. - Atış seslerini ve patlayan kabuk seslerini duyabiliyorlardı.

patla
{f} erupting
patla
{f} exploded

Tom was killed instantly when the bomb he was trying to defuse exploded. - Tom etkisiz hale getirmeye çalıştığı bomba patladığında anında öldü.

The time bomb exploded with a loud noise. - Saatli bomba büyük bir gürültüyle patladı.

patla
erupt

People suffered heavy losses in the eruptions. - İnsanlar patlamalarda ağır kayıplara maruz kaldılar.

In 1918, revolts due to the price of rice erupted all around the country. - 1918 yılında, pirinç fiyatından kaynaklanan ayaklanmalar tüm dünyada patlak verdi.

patla
explode

I'd explain it to you, but your brain would explode. - Onu size açıklardım, ancak beyniniz patlardı.

The time-bomb exploded with a loud noise. - Bir saatli bomba bir gürültü ile patladı.

patla
{f} bursting

The day before Thanksgiving, the supermarkets are full to bursting. - Şükran Günü'nden bir önceki gün süpermarketler patlamaya hazır.

patla
{f} burst

The water mains burst due to the earthquake. - Su şebekesi deprem nedeniyle patladı.

The water pipes froze and then burst. - Su boruları dondu ve sonra patladı.

patla
fulminate
patlatmak
belt
patlatmak
deal
patlatmak
burst
patlatmak
clout
patlatmak
set off
deliksiz patlatma
(İnşaat) plastering
delme ve patlatma
(Madencilik) drilling and blasting
elektrikli patlatma
(Madencilik) electric blasting
elektrikli patlatma cihazı
(Askeri) electro-explosive device
gecikmeli patlatma
(Jeoloji,Madencilik) delayed blasting
ikincil patlatma
secondary blasting
mısır patlatma kabı
popper
patlatmak
to fire (a weapon)
patlatmak
to drive (someone) crazy, make (someone) want to scream; to infuriate
patlatmak
to cause (something) to burst open
patlatmak
brust
patlatmak
make blow up
patlatmak
{f} blast
patlatmak
(Konuşma Dili) to land someone one in the kisser, give someone a punch in the face
patlatmak
to blow up, to burst, to explode, to touch sth off, to set sth off, to detonate; (lastik) to puncture; to infuriate, to exasperate; to hit, to clout, to deal sb/sth a blow
patlatmak
make explode
patlatmak
to blow up, explode
patlatmak
touch off
patlatmak
puncture
patlatmak
make burst
patlatmak
let off
resif patlatma
(Askeri) reef blasting
Türkçe - Türkçe
Patlatmak işi
patlatmak
Patlama işine yol açmak: "Kulakları patlatan bir ses bütün ormanı, bütün kuşları, bütün dünyayı susturdu."- M. Ş. Esendal
patlatmak
Bir silahı veya patlayıcı bir maddeyi ateşlemek
patlatmak
Tokat atmak
patlatmak
Bir insanın sabrını tüketmek
patlatmak
Bir insanın sabrını tüketmek, bir kimseyi nispet vererek kızdırmak
patlatmak
Patlama işine yol açmak
patlatma