past of please

listen to the pronunciation of past of please
İngilizce - Türkçe

past of please teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

pleased
memnun

Babamın bana verdiği bu saatten memnunum. - I am pleased with this watch my father gave me.

Bu ayakkabılardan memnunum. - I'm pleased with these shoes.

pleased
{f} memnun et

Yağmura rağmen bu yolculuk beni çok memnun etti, genel olarak. - In spite of the rain, this trip very much pleased me, on the whole.

Seni memnun ettim, değil mi? - I pleased you, right?

pleased
iste/memnun et
pleased
hazzetmek
pleased
hoşnut olmak
pleased
{s} keyifli

Tom keyifli görünmüyordu. - Tom didn't look pleased.

Tom çok keyifli olacak. - Tom will be so pleased.

pleased
hoşnut

Ben senin hoşnut olmandan memnunum. - I'm glad you're pleased.

Ben senin hoşnut olacağını düşündüm. - I thought you'd be pleased.

İngilizce - İngilizce
pleased
past of please