parçacık

listen to the pronunciation of parçacık
Türkisch - Englisch
{i} particle

Gravity is a force of attraction that exists between any two masses, any two bodies, or any two particles. - Yer çekimi herhangi iki kütle, herhangi iki organ ya da herhangi iki parçacık arasında olan bir çekim kuvvetidir.

Each kind of atom has a certain unique number of particles called protons, neutrons, and electrons in it. - Her tür atomun içinde protonlar, nötronlar ve elektronlar denilen belirli benzersiz parçacıkları vardır.

corpuscular
shiver
spall
corpuscule
phys. particle
corpuscle
fleck
(Tıp) fragment
whit
speck
(Bilgisayar) widget
(Askeri) thread
mote
(Bilgisayar) thumbnail
shred
whitworth
parçacık sürüsü
(Bilgisayar) Particle Swarm
parçacık büyüklüğü
particle size
parçacık hızlandırıcısı
particle accelerator
parçacık radyasyonu
corpuscular radiation
parçacık ışın; küçük karakol/devriye botu; Başkanın bütçesi
(Askeri) particle beam; patrol boat; President's budget
parçacıklar
particles

Tiny particles in the air can cause cancer. - Havadaki küçük parçacıklar kansere neden olabilir.

Some scientists think that gravity is made up of particles called gravitons which travel at the speed of light. - Bazı bilim adamları yer çekiminin ışık hızıyla seyahat eden graviton denilen parçacıklardan yapıldığını düşünüyor.

ağır parçacık
heavy particle
bağıl parçacık
relativistic particle
bir parçacık
just a little
efektif parçacık yoğunluğu
effective partide density
parçacıklar
dribs and drabs
parçacıklar
{i} smithereens
temel parçacık
elementary particle
yüklü parçacık
charged particle
çıplak parçacık
bare paricle
öz parçacık
(Fizik) elementary partide
Türkisch - Türkisch
Elektron, proton, nötron gibi atomu oluşturan parçaların her biri, partikül
partikül
parçacık sürü optimizasyonu
(Bilgisayar) Parçacık Sürü Optimizasyonu (Particle Swarm Optimization) (PSO) 1995’te Dr. Eberhart ve Dr. Kennedy tarafından geliştirilmiş popülasyon temelli sezgisel bir optimizasyon tekniğidir. Kuş veya balık sürülerinin sosyal davranışlarından esinlenilerek geliştirilmiştir
parçacık sürüsü optimizasyonu
(Bilgisayar) Parçacık Sürü Optimizasyonu (Particle Swarm Optimization) (PSO) 1995’te Dr. Eberhart ve Dr. Kennedy tarafından geliştirilmiş popülasyon temelli sezgisel bir optimizasyon tekniğidir. Kuş veya balık sürülerinin sosyal davranışlarından esinlenilerek geliştirilmiştir
parçacık
Favoriten