ortaklaşa

listen to the pronunciation of ortaklaşa
Türkçe - İngilizce
jointly

They worked jointly on this project. - Bu proje üzerinde ortaklaşa çalıştılar.

{s} joint

They worked jointly on this project. - Bu proje üzerinde ortaklaşa çalıştılar.

in common
jointly, collectively; together
(doing something) together, jointly, as partners; collectively
joint, common, shared
collectively
in collaboration with
collective
in cahoots
in tandem with
fifty-fifty
ortaklaşa karar verme prensibi
codetermination
ortaklaşa kullanmak
double up
ortaklaşa çiftlik
collective farm
ortaklaşa çiftlik
collective
Türkçe - Türkçe
Ortak olarak, el birliğiyle, müştereken, kolektif: "Ortaklaşa bir oyun yazmamızı önerecek kadar beni onurlandırdı idi."- H. Taner
Ortak olarak, el birliğiyle, müştereken, kolektif
kolektif
(Hukuk) ŞAYİAN
ortaklaşa