used in or taken into the body through the mouth

listen to the pronunciation of used in or taken into the body through the mouth
İngilizce - Türkçe

used in or taken into the body through the mouth teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

oral
sözlü

Yarın bir sözlü sınavım var. - Tomorrow I have an oral test.

Sözlü gelenek yüzlerce yıldır vardır. - Oral tradition has existed for hundreds of years.

oral
{s} ağız

İyi ağız hijenine sahip olmak önemlidir. - Having good oral hygiene is important.

oral
(isim) sözlü
oral
(Tıp) ağız yoluyla
oral
(Tıp) ağız içi
oral
sözel
oral
ağızdan
oral
ağızdan/sözlü
oral
(Diş Hekimliği) Ağızla ilgili
oral
ağıza ait
oral
{s} oral yolla
oral
{s} oral
oral
{s} oral, ağızdan alınan (ilaç)
oral
ağzın bulunduğu tarafı gösterenı orallyağızdan
oral
{s} ruhb. oral
oral
oralssözlü imtihanlar
İngilizce - İngilizce
oral
oral¨
used in or taken into the body through the mouth

  Heceleme

  used in or tak·en in·to the bo·dy through the mouth

  Türkçe nasıl söylenir

  yuzd în ır teykın întı dhi bädi thru dhi mauth

  Telaffuz

  /ˈyo͞ozd ən ər ˈtākən əntə ᴛʜē ˈbädē ˈᴛʜro͞o ᴛʜē ˈmouᴛʜ/ /ˈjuːzd ɪn ɜr ˈteɪkən ɪntə ðiː ˈbɑːdiː ˈθruː ðiː ˈmaʊθ/

  Günün kelimesi

  laodicean