one who, or that which, joints

listen to the pronunciation of one who, or that which, joints
İngilizce - Türkçe

one who, or that which, joints teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

jolt
şaşkına çevirmek
jolt
şoke etmek
jolt
şoke olmak
jolt
{f} sars

Aniden sarsıntı gibi bir şey hissettim. - Suddenly I felt something like a jolt.

jolt
{i} sarsma
jointless
Eklemsiz, yekpare
jolt
{i} etki
jolt
{i} sarsıntı

Aniden sarsıntı gibi bir şey hissettim. - Suddenly I felt something like a jolt.

jolt
(fiil) sarsmak, sallamak, şaşırtmak, hırpalamak, dürtmek, sarsılmak, sarsıntılı gitmek
jolt
{i} çarpma (içki)
jolt
{i} şok
jolt
{f} sarsılmak
jolt
sarsıl/sars
jolt
{f} sarsmak
jolt
{i} darbe
jolt
{f} sallamak
one who, or that which, joints