one who, or that which, joints

listen to the pronunciation of one who, or that which, joints
İngilizce - Türkçe

one who, or that which, joints teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

joint
{s} müşterek
joint
fisur
joint
mağaza

Biz mağazayı birlikte çalıştırıyoruz. - We run the store jointly.

joint
lokanta

Dün gece gittiğimiz lokantanın adı nedir? - What's the name of the joint we went to last night?

Tom bir fast food lokantasında çalışıyor. - Tom works in a fast food joint.

joint
(Anatomi) oynak
joint
ucuz/adi eğlence yeri
joint
batakhane
joint
bağlantı
joint
birleşik
joint
jointstock companyanonim şirket jointlymüştereken
joint
(Askeri) MÜŞTEREK: Müşterek kullanılan malzeme terimlerinden birine ön takı olarak alındığı zaman, bu terime ait tarif Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ve Deniz Piyade Sınıfına ait miktarlar toplamını içine alacak genişlikte bir ifade kazanır
joint
{f} bitiştirmek
joint
{i} (Anatomi) eklem, mafsal
joint
bitişmiş
joint
(fiil) birleştirmek, bitiştirmek, eklemek
joint
çatlak
joint
{i} (Botanik) düğüm, boğum
joint
batakhane/et/ek/eklem
one who, or that which, joints