one or the other of two

listen to the pronunciation of one or the other of two
İngilizce - Türkçe

one or the other of two teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

either
her iki

Her iki yol da seni istasyona götürecektir. - Either way will lead you to the station.

O her iki eliyle yazabilir. - He can write with either hand.

either
ya o ya bu. "Ya konuşuyor ya da şarkı söylüyor" , "Either he is talking or he is singing"
either
birinden biri
either
hiçbiri

İkizlerin hiçbirini tanımıyorum. - I don't know either twin.

Ebeveynlerinden hiçbirine benzemez. - He doesn't resemble either of his parents.

either
da
either
de değil

Çirkin değilim ama güzel de değilim. - I'm not ugly, but I'm not pretty either.

Bu benim değil. Benim de değil. - This isn't mine. It's not mine either.

either
ya şu ya bu
either
(or ile) ya ...ya da
either
(olumsuz cümlelerde) de
either
iki

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

Ray, Gary'nin hikayesini desteklemek istiyordu fakat polisler onların ikisininde gerçeği söylediklerine ikna olmamışlardı. - Ray was willing to corroborate Gary's story, but the police were still unconvinced that either of them were telling the truth.

either
ikisinden biri

Bu pulların ikisinden birini sana vereceğim. - I'll give you either of these stamps.

Bunların ikisinden birine sahip olabilirsiniz, fakat ikisine birden değil. - You can have either of these, but not both.

either
herhangi biri

Bardaklardan herhangi birini alabilirsin. - You may take either of the glasses.

Ben, onlardan herhangi birini sevmiyorum. - I don't like either of them.

either
de (değil)
either
conj. ya da
either
{s} (sıfat) ikisi de; her iki: "She doesn't like either one." , "İkisini de sevmiyor." , "On either side of him sat a cat." , "Her iki tarafında bir kedi oturdu."
either
{s} her bir

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

either
either this or that , ya bu yada o
either
(bağlaç) ya da, ne de
either
(İnşaat) den biri
İngilizce - İngilizce
either
one or the other of two

  Heceleme

  one or the oth·er of two

  Türkçe nasıl söylenir

  hwʌn ır dhi ʌdhır ıv tu

  Telaffuz

  /ˈhwən ər ᴛʜē ˈəᴛʜər əv ˈto͞o/ /ˈhwʌn ɜr ðiː ˈʌðɜr əv ˈtuː/

  Günün kelimesi

  ides