one or the other of two, both

listen to the pronunciation of one or the other of two, both
İngilizce - Türkçe

one or the other of two, both teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

either
her iki

Belgelerin yığınını eşit şekilde böl, ve onları birer birer odanın her iki tarafına koy. - Divide the pile of documents equally, and take them one by one to either side of the room.

Hakem her iki tarafı da desteklememelidir. - A referee should not favor either side.

either
ya o ya bu. "Ya konuşuyor ya da şarkı söylüyor" , "Either he is talking or he is singing"
either
birinden biri
either
hiçbiri

İkizlerin hiçbirini tanımıyorum. - I don't know either twin.

Şapkaların hiçbirinden hoşlanmıyorum. - I don't like either hat.

either
da
either
de değil

Ben buna karşı değilim ama bunun lehinde de değilim. - I'm not against it, but I'm not for it, either.

Çirkin değilim ama güzel de değilim. - I'm not ugly, but I'm not pretty either.

either
ya şu ya bu
either
(or ile) ya ...ya da
either
(olumsuz cümlelerde) de
either
iki

Ray, Gary'nin hikayesini desteklemek istiyordu fakat polisler onların ikisininde gerçeği söylediklerine ikna olmamışlardı. - Ray was willing to corroborate Gary's story, but the police were still unconvinced that either of them were telling the truth.

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

either
ikisinden biri

Bunların ikisinden birine sahip olabilirsiniz, fakat ikisine birden değil. - You can have either of these, but not both.

Bu pulların ikisinden birini sana vereceğim. - I'll give you either of these stamps.

either
herhangi biri

Elmaların herhangi birini al. - Take either of the apples.

Bardaklardan herhangi birini alabilirsin. - You may take either of the glasses.

either
de (değil)
either
conj. ya da
either
{s} (sıfat) ikisi de; her iki: "She doesn't like either one." , "İkisini de sevmiyor." , "On either side of him sat a cat." , "Her iki tarafında bir kedi oturdu."
either
{s} her bir

İki kızın her birini tanıyor musun? - Do you know either of the two girls?

either
either this or that , ya bu yada o
either
(bağlaç) ya da, ne de
either
(İnşaat) den biri
İngilizce - İngilizce
{p} either
one or the other of two, both