onamak

listen to the pronunciation of onamak
Türkçe - İngilizce
approve
to approve; to ratify; to certify
ratify
countenance
to approve, to assent (to)
assent to
assent
smile
ona
her

Reporter: Did you buy her a kitten? - Muhabir: Ona bir kedi yavrusu aldınız mı?

The bank loaned her 500 dollars. - Banka ona 500 dolar ödünç verdi.

ona
him

We had no choice but to leave the matter to him. - Meseleyi ona bırakmaktan başka çaremiz yoktu.

I've got nothing to say to him. - Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok.

ona
it
onama
countenance
onama
approbation
ona
thereto
ona
therefor
ona
to it
onama
assent
onama
ratify
onama
approval
onama
authorization
onama
ratifications
onama
{i} confirmation
aynen onamak
approve as it is
ona
to him

I've got nothing to say to him. - Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok.

You may as well say it to him in advance. - Siz de ona önceden söyleyebilirsiniz.

ona
to her
ona
to him, him; to her, her; to it, it
onama
acceptance
onama
approval; ratification; certification
onama
acceptance, approval, assent
İngilizce - İngilizce

onamak teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

ONA
Office of National Assessments, an Australian intelligence agency which provides all-source assessments on international political, strategic and economic developments to the Prime Minister and senior ministers in the National Security Committee of Cabinet
ona
  Abbreviation for open network architecture
ona
Open Network Architecture (STD)
ona
Office of National Assessments (Australia)
ona
Outstanding Natural Area
Türkçe - Türkçe
Bir işi doğru ve uygun bulmak, tasvip etmek
Ona
tarafına
ona
O zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi: "Yeğeninin ona çeken tek yanı yoktur."- T. Buğra
ona
O zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi
onama
Tasvip
onama
Uygun bulma, tasvip
onama
Onamak işi, uygun bulma, tasvip
onamak