of people or objects, more than two, but not very many

listen to the pronunciation of of people or objects, more than two, but not very many
İngilizce - Türkçe

of people or objects, more than two, but not very many teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

several
(İnşaat) birkaç

Resmin tahmini değeri birkaç milyon dolar. - The value of the painting was estimated at several million dollars.

Ikeda birkaç aptalca hata yaptı ve bu yüzden ona bölüm başkanı tarafından ağzının payı verildi. - Ikeda made several silly mistakes, and so he was told off by the department head.

several
{s} birbirinden farklı
several
{s} değişik

Kelimenin değişik anlamları vardır. - The word has several meanings.

several
{s} farklı

Senin ve onun arasında birkaç önemli farklılık var. - There are several important differences between you and him.

Firmamız farklı kültürel etkinlikleri destekler. - Our company supports several cultural events.

several
sürüsüne bereket
several
(Kanun) bağımsız
several
bazısı
several
kimi
several
bir kaçı
several
çeşitli

Hastalık çeşitli şekillerde yayıldı. - The disease spread in several ways.

Hayatımda çeşitli hatalar yaptım. - I've made several mistakes in my life.

several
kendi

John sormadan birkaç adet pastayı kendisi aldı. - John helped himself to several pieces of pie without asking.

Ben de aynı şeyi birkaç kez kendim yaptım. - I've also done the same thing several times myself.

several
ayrı ayrı
several
birtakım

Birtakım Avrupa ülkelerinde geçerli para birimi avrodur. Simgesi € şeklindedir. Bir avro yaklaşık iki Türk lirası değerindedir. - In several European countries, the current currency is the euro. Its symbol is €. One euro is worth about two Turkish lira.

several
tek

Kelimeyi onun için birkaç kez tekrar ettim. - I repeated the word several times for her.

Tom yıllarca tek başına yaşadı. - Tom lived alone for several years.

several
severally birer birer
several
{s} bir takım

Bir takım hataların birleşimi kazaya neden oldu. - A combination of several mistakes led to the accident.

Son fırtınada bir takım evler hasar gördü. - Several houses were damaged in the last storm.

several
{s} ayrı, tek
İngilizce - İngilizce
several
of people or objects, more than two, but not very many