of or pertaining to a system; methodical, orderly, organized, carefully planned

listen to the pronunciation of of or pertaining to a system; methodical, orderly, organized, carefully planned
İngilizce - Türkçe

of or pertaining to a system; methodical, orderly, organized, carefully planned teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

systematic
{s} sistemli

Onun dikiş sepeti, şifonyer çekmeceleri ve külotlu çorap rafları hepsi sistemli olarak yerli yerinde düzenlenir. - Her sewing basket, dresser drawers and pantry shelves are all systematically arranged in apple-pie order.

systematic
sistematik

Mantık, yanlış sonuca inançla ulaşmanın sistematik bir metodudur. - Logic is a systematic method of coming to the wrong conclusion with confidence.

Ekonomide hiçbir sistematik çalışma dayanışmayı öngörmez - No systematical study in economy assumes solidarity.

systematic
jüyeli
systematic
{s} yöntemli
systematic
(Tıp) (al) Sistemik, uslu ve kaideye göre, intizamlı
systematic
(Sosyoloji, Toplumbilim) dizgesel
systematic
{s} sistemli, dizgeli
systematic
{s} düzenli
systematic
{s} (Felsefe) sistematik, dizgesel
systematical
{s} yöntemli
systematical
{s} sistematik

Çoğu zaman en iyi çözüm, sistematik olarak sorunun üzerine gitmektir! - Oftentimes, the best solution is to systematically attack the problem!

Ekonomide hiçbir sistematik çalışma dayanışmayı öngörmez - No systematical study in economy assumes solidarity.

systematical
{s} sistemli

Onun dikiş sepeti, şifonyer çekmeceleri ve külotlu çorap rafları hepsi sistemli olarak yerli yerinde düzenlenir. - Her sewing basket, dresser drawers and pantry shelves are all systematically arranged in apple-pie order.

systematical
{s} düzenli
İngilizce - İngilizce
{s} systematic
{s} systematical
of or pertaining to a system; methodical, orderly, organized, carefully planned