sistematik

listen to the pronunciation of sistematik
Türkçe - İngilizce
systematic

Logic is a systematic method of coming to the wrong conclusion with confidence. - Mantık, yanlış sonuca inançla ulaşmanın sistematik bir metodudur.

I prefer a systematic method. - Ben sistematik bir yöntemi tercih ederim.

systematic dizgesel, dizgeli
scientific
systematical

No systematical study in economy assumes solidarity. - Ekonomide hiçbir sistematik çalışma dayanışmayı öngörmez

Environmentally damaging projects should be abandoned systematically. - Çevresel olarak zarar verici projeler sistematik olarak terk edilmelidir.

neutral
systematics
sistematik biçime koyma
regimentation
sistematik olarak düzene sokmak
regiment
sistematik süreç
(Ticaret) systematic process
dini dogmaların sistematik incelenmesi
dogmatics
Türkçe - Türkçe
Dizgeli, sistemli
sistematik