not handy, not dexterous, aukward

listen to the pronunciation of not handy, not dexterous, aukward
İngilizce - Türkçe

not handy, not dexterous, aukward teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unhandy
kullanışsız
unhandy
beceriksiz
unhandy
acemi
unhandy
{s} elverişsiz
unhandy
unhandilyelverişsiz bir şekilde
unhandy
{s} sakar
İngilizce - İngilizce
{a} unhandy
not handy, not dexterous, aukward