not excessive mediocre

listen to the pronunciation of not excessive mediocre
İngilizce - Türkçe

not excessive mediocre teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

limited
{s} sınırlı

Bu baskı yedi bin nüsha ile sınırlı. - This edition is limited to seven thousand copies.

Sınırlı kaynaklarımız var. - We have limited resources.

limited
sınırlanmak
limited
sınırlamak
limited
bitimli
limited
sınırlı sorumlu (şirket)
limited
sınırlandırılmış
limited
(Kanun) tahdit edilmiş
limited
(şirket) limited
limited
{f} sınırlandır
limited
{f} sinirlandir
limited
sayılı
limited
az
limited
limited partnership komandit şirket
limited
sınırlı sorumlu
limited
{s} İng. limitet, sınırlı sorumlu (şirket)
limited
limited edition mahdut baskı
limited
ekspres İng
limited
{f} sınırlandır: adj.sınırlı
limited
sınırla

Özgürlüklerimiz sınırlanıyor. - Our freedoms are being limited.

Şu çocuklar sözlü becerilerini sınırladı. - Those children have limited verbal skills.

limited
{s} kıt
İngilizce - İngilizce
limited
not excessive mediocre

  Heceleme

  not ex·ces·sive me·di·o·cre

  Türkçe nasıl söylenir

  nät îksesîv midiōkır

  Telaffuz

  /ˈnät əkˈsesəv ˌmēdēˈōkər/ /ˈnɑːt ɪkˈsɛsɪv ˌmiːdiːˈoʊkɜr/

  Günün kelimesi

  skulk