not conformed to the ordinary rule or standard

listen to the pronunciation of not conformed to the ordinary rule or standard
İngilizce - Türkçe

not conformed to the ordinary rule or standard teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

abnormal
{s} anormal

Çok yemek anormaldir. - It is abnormal to eat so much.

Röntgeninizde bir anormallik belirledik. - We have detected an abnormality on your x-ray.

abnormal
aşırı

Onun burnu aşırı derecede büyük. - Her nose is abnormally large.

abnormal
acayip
abnormal
sapkın
abnormal
düzgüsüz
abnormal
fahiş
abnormal
ölçüsüz
abnormal
normalden sapan
abnormal
uygun olmayan
abnormal
sapan
abnormal
düzensizlik
abnormal
gayrinormal
abnormal
(Tıp) Gayritabiî
abnormal
olağanüstü
abnormal
(Tıp) Kural dışı, kural dışında kalan, düzgüsüz
abnormal
(Tekstil) anormal ( olağanüstü )
abnormal
(Tıp) Kusurlu teşekkül, sakatlık, malformasyon
abnormal
{s} olağandışı
İngilizce - İngilizce
abnormal
not conformed to the ordinary rule or standard

  Heceleme

  not conformed to the or·di·na·ry rule or stand·ard

  Türkçe nasıl söylenir

  nät kınfôrmd tı dhi ôrdıneri rul ır ständırd

  Telaffuz

  /ˈnät kənˈfôrmd tə ᴛʜē ˈôrdəˌnerē ˈro͞ol ər ˈstandərd/ /ˈnɑːt kənˈfɔːrmd tə ðiː ˈɔːrdəˌnɛriː ˈruːl ɜr ˈstændɜrd/

  Günün kelimesi

  hypochondriac