not conformed to the ordinary rule or standard

listen to the pronunciation of not conformed to the ordinary rule or standard
Englisch - Türkisch

Definition von not conformed to the ordinary rule or standard im Englisch Türkisch wörterbuch

abnormal
{s} anormal

Çevre kirlenmesi anormal hava koşullarına neden oluyor. - Environmental pollution is causing abnormal weather conditions.

40'lı yaslarda çocuk sahibi olmanın anormal bir tarafı yok. - There is nothing abnormal in having a child around forty.

abnormal
aşırı

Onun burnu aşırı derecede büyük. - Her nose is abnormally large.

abnormal
acayip
abnormal
sapkın
abnormal
düzgüsüz
abnormal
fahiş
abnormal
ölçüsüz
abnormal
normalden sapan
abnormal
uygun olmayan
abnormal
sapan
abnormal
düzensizlik
abnormal
gayrinormal
abnormal
(Tıp) Gayritabiî
abnormal
olağanüstü
abnormal
(Tıp) Kural dışı, kural dışında kalan, düzgüsüz
abnormal
(Tekstil) anormal ( olağanüstü )
abnormal
(Tıp) Kusurlu teşekkül, sakatlık, malformasyon
abnormal
{s} olağandışı
Englisch - Englisch
abnormal
not conformed to the ordinary rule or standard

  Silbentrennung

  not conformed to the or·di·na·ry rule or stand·ard

  Türkische aussprache

  nät kınfôrmd tı dhi ôrdıneri rul ır ständırd

  Aussprache

  /ˈnät kənˈfôrmd tə ᴛʜē ˈôrdəˌnerē ˈro͞ol ər ˈstandərd/ /ˈnɑːt kənˈfɔːrmd tə ðiː ˈɔːrdəˌnɛriː ˈruːl ɜr ˈstændɜrd/

  Wort des Tages

  duopoly
Favoriten