kurtul

listen to the pronunciation of kurtul
Türkçe - İngilizce
break loose
got rid of

We got rid of the mice in his house. - Onun evindeki farelerden kurtulduk.

When Tom told Chris he didn't like her scarf, she got rid of it. - Tom Chris'e onun eşarbını sevmediğini söylediğinde, o ondan kurtuldu.

get rid of

You should get rid of these weeds. - Bu yabancı otlardan kurtulmalısın.

Tom thinks he can get rid of his cold if he takes this medicine. - Tom bu ilacı alırsa soğuk algınlığından kurtulabileceğini söylüyor.

get over

It took me three weeks to get over the flu. - Gripten kurtulmam tam üç hafta sürdü.

It takes time to get over a divorce. - Bir boşanmanın etkisinden kurtulmak zaman alır.

dispose of

How will you dispose of this problem? - Bu sorundan nasıl kurtulacaksın?

liquidate
getover
get#over
elude

Tom managed to elude capture. - Tom yakalanmaktan kurtulmayı başardı.

kurtul