nem

listen to the pronunciation of nem
Türkçe - İngilizce
{i} moisture

If you watch the sun setting on a warm, damp day, you can see the moisture changing the shape of the sun. - Sıcak, nemli bir günde güneşin batışını seyrederseniz, güneşin şeklini değiştiren nemi görebilirsiniz.

Rice does not like moisture. Be sure to store it well. - Pirinç nemi sevmez. Onu iyi sakladığından emin ol.

moisture, damp, humidity rutubet
humidity

How do you stand this humidity? - Bu neme nasıl dayanıyorsun?

The humidity is very high, isn't it? - Nem çok yüksek, değil mi?

(Biyokimya) humid
humidify
absorbent
(Biyokimya) moist
dewiness
moisture, dampness, damp; dankness
hygro
dampness
wetness
damp

She used a damp rag to wipe off the dust. - Tozu silmek için nemli bir bez kullandı.

If you watch the sun setting on a warm, damp day, you can see the moisture changing the shape of the sun. - Sıcak, nemli bir günde güneşin batışını seyrederseniz, güneşin şeklini değiştiren nemi görebilirsiniz.

moistness
dewy
optimum
nem alma
(Gıda,Otomotiv) dehumidification
nem alma maddesi
dehumidifier
nem almak
dehumidify
nem alıcı
dehumidifier
nem alıcı
hydrophilic
nem aygıtı
humidifier
nem ayırıcı
moisture separator
nem dengesi
moisture balance
nem geçirgenliği
(Tıp) moisture permeability
nem giderici
(Otomotiv) air dryer
nem ile eriyebilen
(Tıp) deliquescent
nem kontrolü
humidity control
nem miktarı
moisture content
nem muhtevası
moisture content
nem oranı
humidity

It's difficult to breathe when humidity is high. - Nem oranı yüksek olduğunda nefes almak zordur.

You can use a psychrometer to measure relative humidity. - Nispi nem oranını ölçmek için, bir psikrometre kullanabilirsiniz.

nem tutucu
(Gıda) humectant
nem çeken
(Gıda) hygroscopic
nem çekerek sıvılaşan
(Biyokimya) deliquescent
nem çekici
(Biyokimya) desiccant
nem çekici
(Tıp) desicant
nem çekici
(Tıp) hygroscopic
nem ölçümü
moisture measurement
nem almak
to absorb moisture
nem gibi. rutubetli
such as humidity. dank
nem is
moisture is
nem tutucu
(Mühendislik) moisture trap
nem adyabat
(Meteoroloji) moist adiabat
nem aktarımı
moisture transfer
nem alma etkisi
dehumidifying effect
nem alıcı filtre
filter dehydrator
nem alıcı su
dehumidifier water
nem ayarlayıcı
humidistat
nem dayanımı
moisture resistance
nem denetir
hygrostat
nem denetir
humidistat
nem duyar elemanı
hygrostat
nem emici
acetone
nem eşdeğeri
(Tarım) moisture equivalent
nem geçirmeyen
moisture-proof
nem geçirmez
dampproof
nem geçirmez tabaka
damp course
nem giderici
dehumidifier
nem göstergesi
moisture indicator
nem güvenceli
moisture-proof
nem ile kurutmak
damp dry
nem itici
moisture-repellent
nem içeriği
moisture content
nem kapanı
moisture trap
nem karışım oranı
(Meteoroloji) humidity mixing ratio
nem kaybı
loss in moisture
nem kaydedici
moisture recorder
nem kaydedici
recording hygrometer
nem kesici
moisture barrier
nem kesici tabaka
non-permeable layer
nem muhtevası kontrolü
moisture-content control
nem niceliği
moisture content
nem odası
humid room
nem sondası
(Tarım) moisture rod
nem soğurumu
absorption of humidity
nem tesiri
effect of moisture
nem transferi
moisture transfer
nem tutma kapasitesi
moisture holding capacity
nem yüzdesi
moisture percentage
nem çeken-yaş içeriği
(Gıda) hygroscopic-moisture content
nem çeken-yaş içeriği
(Gıda) hygroscopic moisture content
nem çekicilik düzeyi
(Gıda) humidity potential
nem çekicilik gücü
(Gıda) humidity potential
nem çizemi
(Biyokimya) humidity chart
nem ölçer
(Meteoroloji) humidiometer
nem ölçer
humidistat
nem ölçme
hygrometry
nem önleyici teçhizat
moisture retarder
nem-sıcaklık endeksi
(Meteoroloji) moisture-temperature index
nem ölçer
hygrometer
bağıl nem
relative humidity
bağıl nem
bağılnem
buluttan nem kapan
thin-skinned
buluttan nem kapmak
to be very touchy or suspicious
elektrikli nem ölçer
electric psychrometer
elektrikli nem ölçer
electric hygrometer
kapiler nem
capillary moisture
klima gazı nem gidericisi
in line refrigerant dryer
kritik nem
critical humidity
kılcal nem
capillary moisture
kıldan nem kapmak
to take offense at the slightest things
kızıl ötesi nem ölçer
(İnşaat) infrared moisture meter
mutlak nem
absolute humidity
normal nem
normal humidity
optimum nem miktarı
(Çevre) optimum moisture content
ortalama nem
average humidity
sabit nem
constant moisture
salt nem
absolute humidity
saltık nem
absolute humidity
serbest nem
free moisture
özgül nem
specific humidity
İngilizce - İngilizce
Noise Exposure Map, describes the airport layout and operation, aircraft-related noise exposure, land uses in the airport environs, and the resulting noise/land use compatibility situation
National Electricity Market
nem con
Abbreviated form of nemine contradicente

So I then moved that we supported the TUC call for a general strike and this was also carried nem con.

nem. con.
Abbreviated form of nemine contradicente

The Vote of Thanks to Sir Hyde Parker was then put, and carried, nem. con.

Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) f. Rutubet, az yaşlık. Hafif ıslaklık
Havada bulunan su buharı
Rutubet
Hafif ıslaklık, rutubet
bağıl nem
Bir metre küp hava içinde bulunan su buharı ağırlığının, aynı şartlardaki havanın doymuş su buharının ağırlığına oranı
mutlak nem
Salt nem
salt nem
Bir metreküp hava içinde bulunan su buğusu niceliği, mutlak nem
İngilizce - Türkçe
(Tıp) 1. gr. sütün verdiği kalori
nem. con
nemine contradicente
nem con
itirazsız
nem con
ittifakla
nem